Despre noi


Despre companie

În cadrul societății DĂSCĂLESCU & CO exercitarea profesiei se realizează pe baza principiilor și regulilor fundamentale ale profesiei, care guvernează întreaga activitate a membrilor săi și reprezintă concomitent atât drepturi cât și obligații ale acestora în relațiile cu clienții.

În promovarea și dezvoltarea oricărei relații sau activități, societatea pornește de la ideea ca integritatea morală și secretul profesional reprezintă condiții absolut necesare pentru exercitarea profesiei, iar încrederea față de activitatea prestată nu poate exista dacă nu este garantată confidențialitatea raporturilor profesionale. 

Societatea DĂSCĂLESCU & CO fiind înregistrată și activând din anul 2002 pe piața de profil, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu și peste 700 de firme în portofoliul său de lucru, prin experiența și prestigiul profesional recunoscut, prin personalul component și colaborările practicate cu firme sau alte cabinete din cadrul profesiei ori din alte domenii, poate asigura servicii profesionale clienților săi, în condițiile și cu respectarea formelor prescrise de lege.

Reputația echipei DĂSCĂLESCU & CO vine din consecvența cu care a transpus în realitate promisiunile și proiectele angajate. Societatatea a dobândit o experiență deosebită și se bucură de o reputație remarcabilă pe piața de profil și pe plan local, fiind una dintre cele mai importante firme de insolvență din Constanța, remarcându-se prin perseverentă și seriozitatea manifestată în activitate, prin calitatea lucrărilor și a serviciilor prestate.

Societatea are competența și capacitatea de a asigura consultanță și asistență juridică și financiară specializată persoanelor juridice, autorităților și instituțiilor, precum și

reprezentarea acestora în fața tuturor instanțelor, de orice grad din țară, a instituțiilor publice ori a autorităților pe plan local ori național.

Activitățile și serviciile profesionale oferite acoperă o sferă largă de cuprindere în domenii de activitate cu reglementare în următoarele ramuri de drept: comercial, maritim, lichidări judiciare, financiar-bancar, transporturi și asigurări maritime, contencios administrativ și fiscal și alte domenii conexe acestora.

Experiența acumulată prin prestarea activitaților specifice gestionării procedurilor din domeniul insolvenței comerciale aflate în portofoliul societații a permis asigurarea unui nivel profesional remarcabil în domeniul de referință.

Pentru fiecare proiect în parte, societatea desemnează personal specializat, în funcție de complexitatea și de volumul de muncă necesar, asigurându-se atât un titular de lucrare cât și supleanți care să asigure continuitatea și permanența contractului.

Echipa de lucru desemnată pentru fiecare proiect aflat în desfășurare, urmărește realizarea tuturor actelor și operațiunilor prescrise în normele de reglementare, activitatea în echipă și colaborările cu ceilalți specialiști fiind guvernate de principiul legalității, eficienței muncii și profesionalismului remarcabil. 

Scopul urmărit de societate în gestionarea procedurilor aflate în portofoliu constă în diminuarea efectelor economice determinate de starea de insolvență, aplicarea unei strategii de lucru aptă să gestioneze situațiile de criză și să accelereze procedurile economice și legale, astfel încât recuperarea creanțelor să fie rapidă și integrală.

Dăscălescu & Co SPRL este membră a:

Unde ne puteți găsi


Dacă doriți să ne vizitați, adresa noastră este:

Constanța, str. Marcus Aurelius nr. 8