Constructie 426 mp in Mangalia. Pret pornire licitatie: 148.864,00 Euro

Societatea „DASCALESCU & CO” SPRL Constanta în calitate de lichidator judiciar al societatii Compact Trading SRL – în faliment, organizeaza licitatii publice pentru vânzarea terenurilor extravilane aflate în patrimoniul debitoarei.

Licitatiile se organizeaza saptamânal, începând cu data de 24.04.2020, în fiecare zi de vineri, ora 14.00, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare (email si grup whatsapp). Informa?ii suplimentare la office@dascalescu-insolv.ro.

Lichidator Judiciar

Dascalescu & Co. SPRL

Pentru detalii complete click aici: Constructie 426 mp in Mangalia Pret pornire licitatie 148.864,00 Euro

Activul – Constructie, (fara teren) situat în Municipiul Mangalia, str.Tepes Voda, nr.17, Jud.Constanta, edificat pe terenul în suprafata masurata de 426 m2 (din acte 480 m2), nr.cadastral 106765-C1, înscris în C. F./ UAT Mangalia cu nr.106765 ?i bunuri mobile:
Pret pornire licitatie 148.864,00 Euro ( nu include TVA)
Constructie 426 mp in Mangalia Pret pornire licitatie 14886400 Euro

Unde ne puteți găsi


Dacă doriți să ne vizitați, adresa noastră este:

Constanța, str. Marcus Aurelius nr. 8