Servicii

Experiența acumulată prin prestarea activităților specifice gestionării procedurilor din domeniul insolvenței comerciale aflate în portofoliul societății a permis asigurarea unui nivel profesional remarcabil în domeniul de referință.

Activitățile și serviciile profesionale oferite acoperă o sferă largă de cuprindere în domenii de activitate cu reglementare de esență în următoarele ramuri de drept: insolvențăfinanciar-bancarcomercialmaritimtransporturi și asigurări maritime și alte domenii conexe acestora.

Societatea beneficiază de prestațiile unui colectiv de lucru compus din 10 persoane, precum și de colaborarea permanenta a unui grup de avocați, consilieri juridici și experți colaboratori, care au experiență practică îndelungată, majoritatea fiind absolvenți ai unor cursuri postuniversitare și/sau masterate în diverse domenii.

Pentru fiecare proiect în parte, societatea desemnează personal specializat, în funcție de complexitatea și de volumul de muncă necesare, asigurându-se atât titular de lucrare, cât și supleanți care să asigure continuitatea și permanența contractului.

airplane, city, building-6674689.jpg

Echipa de lucru desemnată pentru fiecare proiect aflat în lucru, urmărește realizarea tuturor actelor și operațiunilor prescrise în normele de reglementare, activitatea în echipă și colaborările cu ceilalți specialiști fiind guvernate de principiul legalității, eficienței muncii și profesionalismului remarcabil.

Scopul urmărit de societate în gestionarea procedurilor aflate în portofoliu constă în diminuarea efectelor economice determinate de starea de insolvență, aplicarea unei strategii de lucru aptă să gestioneze situațiile de criză și să accelereze procedurile economice și legale, astfel încât recuperarea creanțelor să fie rapidă și integrală.

Insolvență

Insolvența este una dintre situațiile pe care nici angajatul, nici angajatorul nu și-o dorește, deoarece ea apare atunci când o societate nu își mai poate plăti datoriile.

Financiar-Bancar

Dreptul financiar este ramura dreptului public, ce reuneşte norme juridice privind administrarea finanţelor publice. Astfel, se reglementează regimul juridic al resurselor băneşti.

Comercial

Dreptul comercial are ca obiect normele juridice care reglementează relațiile sociale născute din actele juridice la care participă persoanele care au calitatea de comerciant.

Maritim

Dreptului maritim se referă la dreptul internaţional care reglementează entităţi private care operează navele în ocean, precum şi dreptul intern care reglementează activităţile maritime.

Transporturi și Asigurări Maritime

Asigurarea navelor comerciale fluviale și maritime, de pescuit și colectoare, precum și a altor ambarcațiuni, instalații și utilaje plutitoare asimilate navelor

Alte Domenii Conexe

Acoperim multe alte domenii conexe cu cele deja menționate. Pentru mai multe detalii contactați-ne pe email sau telefon.

Unde ne puteți găsi


Dacă doriți să ne vizitați, adresa noastră este:

Constanța, str. Marcus Aurelius nr. 8